Πανεπιστημιακές υποτροφίες
Εκπαιδευτικά Νέα Υποτροφίες

32ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.

Το πρόγραμμα Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. (Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών), συμπληρώνει 32 έτη λειτουργίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Στο πρόγραμμα διδάχθηκε η Νέα Ελληνική Γλώσσα, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δεκατέσσερις διαλέξεις από ειδικούς Καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής.
Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και ξεναγήσεις και με επιτόπου μαθήματα, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Στο φετινό πρόγραμμα συμμετείχαν 83 φοιτητές από 48 Πανεπιστήμια, εικοσιπέντε χωρών. Το πρόγραμμα Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α. λαμβάνει επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εθνική Τράπεζα. Η ιστοσελίδα του προγράμματος για τους / τις ενδιαφερόμενους /ες να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του, παρατίθενται στο σύνδεσμο.

Leave a Reply