Προοπτικές Καριέρας
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ I-WORK@NBG, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Το Πρόγραμμα i-work@nbg προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αποκτήσουν, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σε εξειδικευμένα αντικείμενα του τραπεζικού χώρου, τα οποία σχετίζονται με τις σπουδές τους. Για το 2023, ανακοινώνονται συνολικά 38 θέσεις πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 6 (+6) μηνών.

Διαθέσιμες θέσεις για το Πρόγραμμα του 2023

Audit Internships

General Processes Systems, Junior

Internal Auditor, Junior

Bank Analytics Internships

CRM Business Analyst, Junior

Data Campaign Analyst, Junior

Data Scientist, Junior

CIB (Corporate Investment Banking) Internships

Credit Analyst, Junior  (Μεγάλων Ομίλων & Επιχειρήσεων)

Credit Analyst, Junior (Μεσαίων Επιχειρήσεων)

Investment Banking, Junior

Loan Underwriting – Collateral Appraisal – Junior

Structured Financing, Junior

Digital Business Internships

Digital Campaigns & Community, Junior

UI UX Designer, Junior

Economic Analysis Internships

Data Analyst, Junior

Economic Analyst, Junior

Finance Internships

Middle Office Analyst, Junior

Taxation Officer, Junior

HR (Human Resources) Internships

Talent Acquisition Strategy & Recruiting, Junior

Compensation & Benefits Analyst, Junior

Internal Control Internship

Internal Control Information Systems, Junior

IT Internships

Applications Developer Data Engineer, Junior

Data Analyst, Junior

Data Governance Technology Consultant, Junior

Junior Developer

Marketing Internships

Communications Officer, Junior

Market Research Analysis, Junior

Operations Internship

Client Service Associate

Retail Banking Internships

Business Development Strategy & Planning, Junior

Retail Collections – Business Analyst, Junio

Retail Collections – Data Analyst, Junior

Risk Internships

Credit Risk Control, Junior Analyst

Data Analyst, Junior

Market Risk Analyst, Junior

PMO (Project Management Office), Junior

Special Assets Unit Internship

Business Analyst, Junior

Treasury Interships

Capital Markets Structured Finance, Junior Analyst

Money Market Junior Dealer

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα ξεκινά στις 07.06.2023 και ολοκληρώνεται στις 21.06.2023

Leave a Reply