Πρακτική άσκηση
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ “THE NEXT CAMPEON”

Το “The Next Campeón” είναι ένα τρίμηνο αμειβόμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που αφορά νέους και νέες, 20-35 χρονών, φοιτητές ή απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα στον χώρο του iGaming, ή να αλλάξουν την επαγγελματική τους καριέρα. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει και να παράσχει, σε ταλαντούχους νέους και νέες, ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης στην καριέρα τους, και να τους ενσωματώσει, τελικά, στο δυναμικό μας περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του τρίμηνου προγράμματος πρακτικής άσκησης, από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2023, οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν βήμα προς βήμα τα soft & hard skills τους. Μέσα από μια δομημένη διαδικασία καθοδήγησης και την παροχή άδειας LinkedIn Learning, οι συμμετέχοντες θα βελτιώσουν την επαγγελματική τους εμπειρία.


Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης είναι οι εξείς:

CRM Marketing

Affiliate Marketing

Data & BI

CRM Optimization

PR & Events

Legal

IT Support

Frontend Software Developer

Leave a Reply