μαθητική ενημέρωση
Υποτροφίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΑΤΣΗ 2022-2023

Το Ίδρυμα Λάτση προκηρύσσει το ετήσιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών, μέσω του οποίου θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 έως είκοσι (20) υποτροφίες για σπουδές επιπέδου Master στις Επιστήμες Μηχανικού και τις Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα χορηγηθούν:
▪ Έως 20 υποτροφίες
▪ Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master
▪ Στον επιστημονικό κλάδο «Επιστήμες Μηχανικού και Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες»
▪ Σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα & σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες*
▪ Για προγράμματα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Επιστημονικός Κλάδος & Πεδία
Επιστήμες Μηχανικού και Εφαρμοσμένες Θετικές Επιστήμες
Ρομποτική, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Επιστήμη Δεδομένων
Τεχνητή Νοημοσύνη Προσθετική Κατασκευή – Τρισδιάστατη Εκτύπωση
Μηχανική Μάθηση Σήματα, Συστήματα, Δίκτυα, Βάσεις Δεδομένων
Θεωρία Υπολογισμού και Αλγόριθμοι Κβαντική Υπολογιστική
Γλώσσες Προγραμματισμού Κυβερνοασφάλεια, Κρυπτογραφία

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να ακολουθήσουν τα βήματα που ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, προκειμένου να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων υποτροφιών.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 στις 17:00 (ώρα Ελλάδος).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: scholarships@latsis-foundation.org.

Leave a Reply