Σεμινάρια Πληροφορικής
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ UPSTREAM

Την ευκαιρία για έμμισθη πρακτική παρέχει το πρόγραμμα upstream σε 10 νέους οι οποίοι έχουν εξειδικευθεί στον τομέα του Λογισμικού και της Πληροφορικής. Η διάρκεια της έμμισθης πρακτικής αντιστοιχεί σε 12 μήνες.

Το πρόγραμμα «Start at Upstream» απευθύνεται σε software engineers που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές τους στη μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών, την πληροφορική και άλλους συναφείς κλάδους και θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στον κλάδο σπουδών τους, ενισχύοντας το εισόδημά τους.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη ταλαντούχων νέων μηχανικών Η/Υ, ώστε να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα να ενισχύσει τις επαγγελματικές τους δεξιότητες με την απασχόλησή τους σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, διεθνών προδιαγραφών, έχοντας ως μέντορες τους καλύτερους μηχανικούς λογισμικού της αγοράς.

Πηγή: startupper.gr

Leave a Reply