Επιστήμες Αγωγής
Εκπαιδευτικά Νέα Επιμόρφωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑ

Το Πρόγραμμα ετήσιας εξειδίκευσης ειδικής αγωγής του Εθνικου Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα λειτουργήσει για 15η συνεχή χρονιά με αντικείμενο:

«ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσοθρογραφία, Δυσπραξία), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα,  Διαταραχές Συμπεριφοράς, Αισθητηριακές – Κινητικές Αναπηρίες, Νοητική  Υστέρηση, Αυτισμός, Ψυχικές Διαταραχές  παιδιών και εφήβων, Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση, Συμβουλευτική Γονέων, Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Για την υλοποίηση του προγράμματος, θα στελεχωθούν δυο τμήματα:

Α) Ένα εντατικής παρακολούθησης 500 ωρών με ολοκλήρωση προγράμματος τον Απρίλιο του 2020.

Β) Ένα κανονικής παρακολούθησης 500 ωρών με ολοκλήρωση προγράμματος τον Ιούνιο του 2020.

Ο σκοπός του προγράμματος, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από του Υπουργείο Παιδείας αποτελεί:

α. Η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η απόκτηση εξειδικευμένων μεθόδων μεθόδων ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

β. Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,  προκειμένου  να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο πλαίσιο του σχολείου και  της οικογένειας.

γ. Η συμμετοχή στο «10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής». Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου δημοσιεύονται στα πρακτικά συνεδρίου, ενώ οι δημοσιεύσεις παρέχουν μόρια σε συγγραφείς.

Η  παρακολούθηση του προγράμματος παρέχει στους καταρτιζόμενους πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, το οποίο θα  αποτελέσει ένα καλό εφόδιο στην απορρόφηση τους στην αγορά εργασίας με αντικείμενο απασχόλησης την Ειδική Αγωγή  και Εκπαίδευση.

Το ετήσιο κόστος παρακολούθησης του προγράμματος αντιστοιχεί στο ποσό των 800 ευρώ και καταβάλλεται τμηματικά. Παρέχεται έκπτωση 10% σε φοιτητές, σε ανέργους, σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, καθώς και άτομα ειδικών κατηγοριών. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δυνατή η επικοινωνία στα τηλέφωνα  2103642771, 2103642778, 6985993853, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: speduc2020@gmail.com 

Leave a Reply