Επιστήμες Μηχανικών
Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Ο όμιλος Μυτιληναίος ανακοίνωσε πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης για νέους / νέες μηχανικούς. Ο σκοπός του προγράμματος, το οποίος θα έχει διάρκεια 12 μηνών, αποτελεί η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και ο εμπλουτισμός γνώσεων νέων ανθρώπων που εξειδικεύονται στις επιστήμες της μηχανικής. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες:

  • Εκπαίδευσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίες και μάλιστα σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα.
  • Συμμετοχής σε σύνθετα έργα τα οποία προβάλλουν ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα απασχόλησης στις εταιρικές δραστηριότητες.
  • Ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
  • Εμπεριστατωμένη καθοδήγηση (Mentoring) αλλά και συχνή ανατροφοδότηση (Feedback) από εταιρικά στελέχη.
  • Προοπτική απασχόλησης, σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη θέση εργασίας στην επιχείρηση, μετά τη διεκπεραίωση του προγράμματος.

Για υποβολή βιογραφικού, οι ενδιαφερόμενοι θ’ ακολουθήσουν το σύνδεσμο

Leave a Reply