Πρακτική άσκηση
Τριτοβάθμια

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο τομέας τροφίμων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα (EIT Food Hub Greece), ανακοινώνει τον νέο κύκλο υποτροφιών πρακτικής άσκησης. Πρόκειται για δύο προγράμματα πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες εταιρείες* και ερευνητικά κέντρα** σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διάρκεια 3 έως 6 μήνες. Το ποσό της αμοιβής κυμαίνεται από 650 έως 1850 ευρώ ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο και το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης.

Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο επιμέρους προγράμματα υποτροφιών ενώ η καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις είναι η 12η Απριλίου 2020:

• RIS Fellowships: απευθύνεται σε εγγεγραμμένους φοιτητές και αποφοίτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και σε νέους επιχειρηματίες με ενδιαφέρον Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας κυμαίνεται από 650 έως 1350 ευρώ ανάλογα με το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως).
Για να υποβάλλετε αίτηση πατήστε εδώ.

• RIS Talents: απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους μεταδιδάκτορες, με ενδιαφέρον στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και της διατροφής. Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας κυμαίνεται από 950 έως 1850 ευρώ ανάλογα με το μοντέλο εκπόνησης της πρακτικής άσκησης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως).
Για να υποβάλλετε αίτηση πατήστε εδώ.

*Συνεργαζόμενες εταιρίες είναι οι: PepsiCo, SIEMENS, Maspex,Puratos, Peak Bridge, GrupoAN, DSM κ.α.
** Συνεργαζόμενα Ερευνητικά κέντρα: Azti Technalia, IMdea, Autonomous University of Madrid, Spanish National Research Council CSIC κ.α.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) είναι ένας οργανισμός της ΕΕ που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης. Το ΕΙΤ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος Horizon 2020, του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία της ΕΕ.

Το Ινστιτούτο αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία της ΕΕ που προωθεί την καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της ενσωμάτωσης των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της έρευνας με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις.

Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη δυναμικών και μακροπρόθεσμων πανευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων μεταξύ κορυφαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων και εταιρειών. Πρόκειται για τις λεγόμενες Κοινότητες Καινοτομίας και κάθε μία από αυτές εστιάζει στην εξεύρεση λύσεων σε μια συγκεκριμένη παγκόσμια πρόκληση: από την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ενέργεια έως την υγιεινή διαβίωση και τα τρόφιμα.

Το EIT συγκεντρώνει περισσότερους από 1000 εταίρους και αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο καινοτομίας της Ευρώπης και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των εταίρων. Παρέχουμε τη δυνατότητα σε φορείς καινοτομίας και σε επιχειρηματίες σε ολόκληρη την Ευρώπη να μετατρέψουν τις καλύτερες ιδέες τους σε προϊόντα, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Αυτή η πτυχή είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση της αποστολής του ΕΙΤ, ήτοι τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή ευκαιριών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρώπη.

Από κοινού με τους κορυφαίους εταίρους της, η Κοινότητα του ΕΙΤ παρέχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας: εκπαιδευτικά προγράμματα που συνδυάζουν τεχνικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, εξατομικευμένες υπηρεσίες δημιουργίας επιχειρήσεων και επιχειρηματικής επιτάχυνσης και ερευνητικά προγράμματα που βασίζονται στην καινοτομία. Οι δραστηριότητες αυτές φέρνουν νέες ιδέες και λύσεις στην αγορά, μετατρέπουν τους φοιτητές σε επιχειρηματίες και, το σημαντικότερο, ενθαρρύνουν την καινοτομία.

Αποτελέσματα

Από την ίδρυσή του το 2008, το ΕΙΤ έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κοινότητα καινοτομίας στην Ευρώπη. Το μοντέλο του ΕΙΤ έχει δοκιμαστεί, ελεγχθεί και έχει αποδείξει την αξία του. Τα επιτεύγματά του είναι τα ακόλουθα:

  • 8 ευημερούσες Κοινότητες Καινοτομίας
  • 60+ κόμβοι καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη
  • στήριξη σε 3 200+ νεοφυείς και αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις
  • 3.3 δισ.  ευρώ σε εξωτερικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν χάρη στις επιχειρήσεις που στηρίζουμε
  • 13 000+ νέες θέσεις εργασίας
  • 3 100+ απόφοιτοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, με πρόβλεψη για 5 000+ έως το τέλος του 2020
  • 1 170+ νέα προϊόντα και υπηρεσίες

Leave a Reply