Επιστήμες Υγείας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PFIZER

Η εταιρεία Pfizer, ανακοίνωσε νέες θέσεις εργασίας επιστημόνων για το καινοτόμο κέντρο της στη Θεσσαλονίκη. Το κέντρο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα από τα έξι που έχει δημιουργήσει ο φαρμακευτικός κολοσσός προκειμένου να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει: να ψηφιοποιήσει το κομμάτι έρευνας και παραγωγής, να ενισχύσει τα αποτελέσματα της θεραπείας, να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στον ασθενή και τέλος να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

Digital Test Automation Engineer

RPA Solution and Automation Engineer

Brand Manager I&I Greece & Portugal

Digital Engineering Lead

Digital Senior Associate Developer

Digital Solutions Developer, Entry Level

Digital Solutions & Enablement – Scrum Master

RPA Service Delivery Manager

Operations and Support Lead

Digital Solutions Developer

Senior Associate, Solution Engineer

Director – ML, RPA & Intelligent Assistant Architecture

Enterprise Architect

Senior Manager Security Architecture

Solution Engineer

Sr Mgr, Digital Architecture, Infrastructure

AI/ML Regional Engineering Lead

Senior Associate, Solution Engineer

Πηγή: carriera.gr

Leave a Reply