Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Η Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. ανακοινώνει την προκήρυξη θέσεων εργασίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, καθώς και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • 8 Θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
  • 4 Θέσεις Θετικών Επιστημών
  • 1 Θέση Επιστημών Πληροφορικής
  • 1 Θέση Επιστήμες Ζωής
  • 3 Θέσεις Γεωπονικές Επιστήμες
  • 2 Θέσεις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • 1 Θέση Κοινωνικές Επιστήμες
  • 1 Θέση Τέχνες
  • 1 Θέση Απόφοιτος Λυκείου

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Π.Θ.

Leave a Reply