Πολιτιστικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΜΣ “ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”

Το τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας, και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο ΄΄Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος΄΄.

Ο σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί η παροχή γνώσεων στους σπουδαστές, ώστε να αποκτήσουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε νέες τεχνολογίες, σε συστήματα προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1 έτους και το κόστος των διδάκτρων ορίζονται στο ποσό των 2.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του προγράμματος σπουδών.

Leave a Reply