Θετικές Επιστήμες
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ PHD EUROPEAN TRAINING NETWORK

Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Έργου της Δράσης Marie Skłodowska Curie European Training Network ανακοινώνεται η διαθεσιμότητα δεκαπέντε υποτροφιών για διδακτορική έρευνα στα αντικείμενα της Μικροβιολογικής/της Χημικής / της Βιοχημικής Μηχανικής, της Μηχανικής Διεργασιών, των Βιοσυστημάτων και της Μηχανικής Τροφίμων, των Περιβαλλοντικών Επιστημών και των Οικονομικών.

Το χρηματοδοτούμενο έργο όπου συμμετέχει ενεργά το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνο και ειδικότερα από τη Σχολής Βιοσυστημάτων και Μηχανικής Τροφίμων.

Ο σκοπός του έργου αποτελεί η ριζική αναμόρφωση της αξιοποίησης της διαθέσιμης βιομάζας, μέσω της συνεργατικής εφαρμογής των καινοτόμων ανεξάρτητων τεχνολογιών, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών ανά μονάδα βιομάζας που αξιοποιείται.

Οι διαθέσιμες υποτροφίες παρέχονται για τρία συνολικά χρόνια, με στόχο την υλοποίηση διδακτορικής έρευνας στους εξής τομείς:

ΤίτλοςΊδρυμα Υποδοχής
1Three phase bio-reactor biosensor developmentUniversity College Dublin, Ireland
2Downstream contaminant removal purification processUniversity College Dublin, Ireland
3Process optimization for enhanced lactic and amino acid productionTechnical University of Denmark
4Enhanced TPB-3rd phase biorefinery lactic acid and amino acid generation and recoveryTechnische Universität Wien, Austria
5Bio-succinic production from TPB-2nd phase biogas and AD-biorefinery residuesTechnical University of Denmark
6Α continuous flow contaminant removal membrane bioreactor system for lactic acid purification using GMOsCentre for Research and Technology Hellas, Greece (registered at Technische Universität Wien)
7Ensiled seaweed as an alternative biorefinery input substratesBantry Marine Research Station, Ireland (registered at University College Dublin)
8Bioeconomy Supply Chain ManagementUniversity College Dublin, Ireland
9Nutrient RecoveryGent University, Belgium
10Three-phase-bioreactor scalability and Anaerobic Digestion-retrofitting analysisTechnische Universität Wien, Austria
11Product SubstitutionGent University, Belgium
12Dynamic Life Cycle AssessmentUniversity College Dublin, Ireland
13Assessment of green biorefinery archetypes and implementation scenariosTBW Research, Austria (registered at Technische Universität Wien)
14Financial sustainability and sustainable business modelsGent University, Belgium
15Enabling Governance Arrangements for Next Generation Agri Biorefinery TechnologyWageningen University & Research, Netherlands

Οι ενδιαφερόμενοι / ες είναι σε θέση ν’ αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο .

Leave a Reply