Διδακτορικές Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο προκηρύσσει 2 διδακτορικές και 2 μεταδιδακτορικές υποτροφίες, μέσω του λογαριασμού Κονδυλίων.  Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΕΣΠΑ, για την ενίσχυση της έρευνας στα πανεπιστήμια.

Η χρηματοδότηση αφορά την υλοποίηση έρευνας στη νανοβιοτεχνολογία,  στο εργαστήριο της βιοχημείας του τμήματος Χημείας, και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν κάτοχοι μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος.

Αναλυτικότερα: Διδακτορικές και Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες