Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Υποτροφίες

1 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πήγες βιομάζας», προκηρύσσει μία διδακτορική υποτροφία για απόφοιτο Πληροφορικής.

Ο φάκελος πρότασης με σκοπό τη λήψη της υποτροφίας υποβάλλεται στη Γραμματεία του τμήματος ή ταχυδρομικώς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: moulianitis@syros.aegean.gr.

Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 26η Αυγούστου 2019.

Leave a Reply