Ερευνητικό Ινστιτούτο
Επιστήμη

ΠΕΙΡΑΜΑ ATLAS ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ CERN

Μια καινοτόμα έρευνα βασίστηκε στη συνεργασία ATLAS στο CERN  και οριοθετεί ορισμένα ακόμη στενότερα όρια σχετικά με το ρυθμό παραγωγής των υποθετικών σωματίων. Τα αποτελέσματα είναι συμπληρωματικά με τα αντίστοιχα που είχαν παραχθεί από το πείραμα MoEDAL του CERN, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την έρευνα στα μαγνητικά μονόπολα.

Τα μαγνητικά μονόπολα, έχουν αποδειχθεί πως αποτελούν ένα εξαγόμενο των αποκαλούμενων μεγάλων ενοποιητικών θεωριών (GUTs) της σωματιδιακής φυσικής, οι οποίες ενοποιούν τις βασικές δυνάμεις σε υψηλές ενέργειες σε μια μόνο δύναμη.

Η τελευταία έρευνα του ATLAS βασίζεται σε δεδομένα από τις συγκρούσεις μεταξύ πρωτονίων που παράγονται στον LHC (Large Hadron Collider) στην ενέργεια των 13 TeV. Η ερευνητική ομάδα αναζήτησε σήματα, στα δεδομένα των μεγάλης ενέργειας αποθέσεων, που θα πρέπει να έχουν μείνει πίσω από τα μαγνητικά μονόπολα στο σωματιδιακό ανιχνευτή του ATLAS.

Αναλυτικότερα: ΠΕΙΡΑΜΑ ATLAS ΣΤΟ CERN

Leave a Reply