Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δευτεροβάθμια

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής μηχανογραφικών δελτίων Γενικών Ενιαίων Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων έως τις 17-7-2019.

Η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική, συνεπώς έχει οριστεί και ως η τελευταία για τη δυνατότητα αλλαγής στα μηχανογραφικά δελτία. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, η εφαρμογή θα κλειδώσει και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων.

Για τους υποψήφιους οι οποίοι έχουν οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο, θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση, με σκοπό να διαπιστώσουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

Leave a Reply