Θετικές Επιστήμες
Επιμόρφωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ&ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Δ.Ε.Π.), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών (Π.Σ.Χ.Μ.) συνδιοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοκαυσίμων & Εναλλακτικών Καυσίμων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28 & 29 Μαΐου 2020, στη λίμνη Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προσκαλεί τους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Βιοκαυσίμων και Εναλλακτικών Καυσίμων, καθώς και τους επιστήμονες και στελέχη της βιομηχανίας να συμμετάσχουν στο συνέδριο.

Οι Θεματικές Ενότητες του συνεδρίου είναι:

  •  Βιοκαύσιμα
  •  Εναλλακτικά καύσιμα
  •  Διεργασίες αξιοποίησης παραπροϊόντων παραγωγής βιοκαυσίμων
  •  Χαρακτηρισμός – Προδιαγραφές – Ποιοτικός έλεγχος βιοκαυσίμων
  •  Ενεργειακές καλλιέργειες
  •  Αγορά βιοκαυσίμων – Στρατηγικές προώθησης- Θεσμικό πλαίσιο

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

  • Ερευνητές από Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα
  • Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και διακίνησης συμβατικών & εναλλακτικών καυσίμων
  • Ενδιαφερόμενους από τον δημόσιο & ευρύτερο δημόσιο τομέα
  • Φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Leave a Reply