Επιστήμες Μαθηματικών
Επιμόρφωση

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Τη διοργάνωση από κοινού του πανελληνίου συνεδρίου στατιστικής ανέλαβαν το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίκεντρο συζήτησης του συνεδρίου θα αποτελέσει η επιστήμη της Στατιστικής και η συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σκοπός της ημερίδας αποτελεί η ανάδειξη της σπουδαιότητας που κατέχει η στατιστική επιστήμη στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ να επισημανθούν και οι αρκετές εφαρμογές της στατιστικής οι οποίες χρησιμεύουν στην επιστημονική κοινότητα.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες μέθοδοι της Μαθηματικής και της Υπολογιστικής Στατιστικής που εφαρμόζονται στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, την ανάπτυξη μοντέλων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων στο πεδίο επιστημών της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η υγεία, η καινοτόμα παραγωγή, η αγορά εργασίας, ο τουρισμός, το περιβάλλον, ο αθλητισμός.

Η ημερομηνία έναρξης του επιστημονικού συνεδρίου έχει οριστεί το διάστημα από 30 Μαḯου έως 1 Ιουνίου 2019 στο συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.