Επιστήμες Μηχανικών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΜΜΥ

Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατέκτησε την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό υψηλού κύρους στον τομέα των ημιαγωγών. Η ομάδα αποτελείται από ερευνητές του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και του Εργαστηρίου Κυκλωμάτων και Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ). Πρόκειται για ένα διαγωνισμό που απευθύνεται σε ακαδημαϊκές ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο, και αφορά τον τομέα του EDA (Electronic Design Automation), δηλαδή την αυτοματοποιημένη σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 

Πρόκειται για ένα διαγωνισμό που απευθύνεται σε ακαδημαϊκές ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο, και αφορά τον τομέα του EDA (Electronic Design Automation), δηλαδή την αυτοματοποιημένη σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Ο φετινός διαγωνισμός επικεντρώθηκε στο πρόβλημα υπολογισμού της καθυστέρησης ενός ψηφιακού κυκλώματος. Πρόκειται για την πιο κρίσιμη ανάλυση κατά τη σχεδίαση, καθώς καθορίζει την ταχύτητα του κυκλώματος, και μια ανακριβής εκτίμηση μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε πλήρη αποτυχία. Το συγκεκριμένο πρόβλημα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο διότι για να ικανοποιηθούν οι σχεδιαστικές ανάγκες των σύγχρονων κυκλωμάτων (κάτω των 10nm), απαιτούνται πολύπλοκα μοντέλα και εκτεταμένοι υπολογισμοί.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόρθωσε να αναπτύξει μια καινοτόμο μεθοδολογία η οποία οδηγεί στην εκτίμηση της καθυστέρησης με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα. Πιο συγκεκριμένα, η ακρίβεια της μεθόδου που αναπτύχθηκε είναι σημαντικά καλύτερη από τις ανταγωνιστικές μεθόδους που προτείνονται τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον βιομηχανικό χώρο, ενώ η ταχύτητά της επιτρέπει τη χρήση της σε πολύ μεγάλα κυκλώματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου αλλά και κόστους σχεδίασης ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος.

Μετά τη φετινή επιτυχία, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από Αμερικανικές κυρίως εταιρίες για τα αποτελέσματα της έρευνας και για πιθανές συνεργασίες. Παράλληλα, έχουν γίνει προχωρημένες συζητήσεις για τη συμμετοχή της ομάδας σε ένα σημαντικό ερευνητικό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την DARPA (DefenseAdvancedResearchProjectsAgency), δηλαδή την Υπηρεσία Προηγμένων Αμυντικών Ερευνητικών Προγραμμάτων των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο συμμετέχουν κορυφαία Πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο του San Diego, και μεγάλες εταιρίες όπως η ARM και η Qualcomm. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη εργαλείων ανοιχτού λογισμικού για την αυτοματοποίηση της σχεδίασης των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Leave a Reply