Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΌΜΙΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Γνωστοποιείται η έγκριση προς χρηματοδότηση του πρώτου ομίλου κινητικότητας των Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ / Ανώτατη Εκπαίδευση, «Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων (ΚΑ107)».

Η ίδρυση του ομίλου αποσκοπεί στην αναβάθμιση και την προώθηση της φήμης των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε διεθνείς εταίρους. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι αποτελούν:

▸ Υψηλή ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

▸ Προβολή της διαδικασίας της Μπολόνια στις χώρες εταίρους.

▸ Διεθνοποίηση και Εκσυγχρονισμός των Ελληνικών ΑΕΙ.

▸ Συνεργασία με την αγορά εργασίας.

▸ Αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές.

▸ Προώθηση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων σε ΑΕΙ.

▸ Η εργασιακή απασχόληση των νέων.

▸ Προώθηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευκαιριών που προσφέρει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των εταίρων χωρών.

Η διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί σε 2 έτη, με την έναρξη της να οριοθετείται από τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Συντονιστής του ομίλου ορίστηκε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ θα συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης , το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Leave a Reply