Νέα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμια

ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TECH TALENT SCHOOL

Ξεκίνησαν οι νέοι κύκλοι του προγράμματος Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς.

Συνεχίζει για ακόμη μια χρονιά, μετά την τεράστια επιτυχία του προηγούμενου έτους, το πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών της Socialinnov, με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

O νέος κύκλος του Tech Talent School for Educators της Socialinnov για εκπαιδευτικούς, που έχει ως στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης, προσφέροντας, παράλληλα, στήριξη στους τομείς της επαγγελματικής ενδυνάμωσης, της ψυχικής υγείας και της ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας σε σύγχρονες θεματικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν την εγγραφή τους για τις θεματικές που θέλουν να παρακολουθήσουν.

Το πρόγραμμα Tech Talent School for Educators της Socialinnov αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση με στόχο την εξέλιξη των εκπαιδευτικών, όχι μόνο σε σχέση με την παρουσία τους στην τάξη, αλλά και ως επαγγελματίες.

Απευθύνεται αποκλειστικά σε:

  • Εκπαιδευτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και
  • Φοιτητές της Παιδαγωγικής επιστήμης.

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και να γνωρίσουν καινοτόμα και εύχρηστα εργαλεία για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να κάνουν τα μαθήματα στην τάξη πιο αποτελεσματικά και ενδιαφέροντα για τους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα από τα εργαλεία είναι τα: Teams, Office 365, Sway, Powerpoint, Forms, Micro:bit.

Επιπροσθέτως, θα λάβουν καθοδήγηση για την εξέλιξη τους ως επαγγελματίες, καθώς και για το πώς μπορούν να ενισχύσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα και να ενδυναμώσουν την συναισθηματική τους νοημοσύνη.

Στον νέο εκπαιδευτικό κύκλο έχουν ενταχθεί και οι νέες θεματικές: Διαμόρφωση ταυτότητας ενεργού πολίτη στην εκπαίδευση και Συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους 4 θεματικούς πυλώνες:

· Eνδυνάμωση σε Ψηφιακές Δεξιότητες

· Επαγγελματική Ενδυνάμωση

· Ψυχική Ανθεκτικότητα και Συναισθηματική Νοημοσύνη

· Ενδυνάμωση στη Σχολική Κοινότητα

και αναπτύσσεται σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες από τους τομείς της εκπαίδευσης, του ανθρώπινου δυναμικού και της ψυχικής υγείας. Όλα τα σεμινάρια παρέχονται δωρεάν, έχουν διάρκεια 1 ώρας και ο κάθε εκπαιδευτικός κύκλος ολοκληρώνεται σε 1 εβδομάδα.

Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με σχολεία στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

Leave a Reply