Δια Βίου Μάθηση ΑΠΘ
Τριτοβάθμια

ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ) ανακοινώνει την έναρξη νέων κύκλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Όλα τα προγράμματα παρέχουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS ή βεβαίωση παρακολούθησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, όλα τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.


Εκπαίδευση Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων και Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής

2ο Θερινό Σχολείο: Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και διδασκαλία
Επιστημονική Υπεύθυνη: Βενετία Αποστολίδου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Τέχνη της Αγιογραφίας. Θεωρία και Τεχνικές Α΄ (Αρχαρίων)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τρύφων Τσομπάνης, Aναπληρωτής Kαθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

Αποκατάσταση Ελλειμματικής Φαντιακής Ακρολοφίας- Προπροσθετική Χειρουργική-Προχωρημένη Οδοντική Εμφυτευματολογία (RE-PRO-IMPLANT)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λάμπρος Ζουλούμης, Καθηγητής Τμήματος Οδοντιατρικής

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές Δυσκολίες
Επιστημονική Υπεύθυνη: Σουζάνα Παντελιάδου, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Διαδικτυακά Σεμινάρια Ιατρικής Ζώων Συντροφιάς
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής

Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτης Μπαμίδης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αζαρίας Μαυρόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ, Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Κινηματογραφικά Είδη: θεωρία και ιστορία
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δέσποινα Κακλαμανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κινηματογράφου

Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ηλίας Ταξίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας

Marketing και Διαχείριση Οδοντιατρικών Μονάδων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κοσμάς Τολίδης, Καθηγητής Τμήματος Οδοντιατρικής

Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001: 2015
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο  FSSC 22000 [Version 5] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο  EN ISO 22000:2018: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)
Επιστημονική Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας

Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων (9ος κύκλος) 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σταύρος Κατσιώτης, τ. Αν. Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής 

Leave a Reply