Δια Βίου Μάθηση ΑΠΘ
Τριτοβάθμια

ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ (ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ) ανακοινώνει την έναρξη νέων κύκλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
 
Όλα τα προγράμματα παρέχουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS ή βεβαίωση παρακολούθησης.
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, όλα τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


CVML Short Course – Computer Vision for Autonomous Systems (v2)
The Director of the Programme is Ioannis Pitas, Professor, School of Informatics, AUTh.
 
CVML Short Course – Machine Learning and Deep Neural Networks (v2)
The Director of the Programme is Ioannis Pitas, Professor, School of Informatics, AUTh.
 
6th International Summer School: Medical Law and Bioethics “Autonomy and health care in the (post)pandemic era”
The Director of the Programme is Elisavet Symeonidou-Kastanidou, Professor, Law School, AUTh, Dean of Law School AUTh, Director of the Laboratory for the Research of Medical Law and Bioethics.
 
Narrative Crossings in Education
The Director of the Program is Dr. Effie Yiannopoulou, Assistant Professor, School of English Language and Literature, AUTh.

 
Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives
The Director of the Programme is Maria Kaiafa-Gbandi, Professor, Law Faculty, AUTh.
  
CVML Short Course – Computer Vision and Image Processing
The Director of the Programme is Ioannis Pitas, Professor, School of Informatics, AUTh.
 
CVML Web Lecture Series
The Director of the Programme is Ioannis Pitas, Professor, School of Informatics, AUTh.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

Μουσειακή εκπαίδευση στη βιολογική ποικιλότητα

 
Διαδικτυακά μαθήματα της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας – Επίπεδο Γ2

Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος

Επίκαιρα ζητήματα πτωχευτικού δικαίου, ιδίως μετά τον ν. 4738/2020
 
Ανάλυση δεδομένων με χρήση της γλώσσας R (2ος)

 Α΄ κύκλος Επιμόρφωσης στον Ενδογλωσσικό και Διαγλωσσικό Υπερτιτλισμό

 
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών (8ος κύκλος)

 
Η Κοινή Ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η πολιτισμική της διάσταση. Γ΄ Κύκλος: Η περίπτωση των δύο προς Κορινθίους Επιστολών του απ. Παύλου

Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο

  
2ο Θερινό Σχολείο: «Κειμενικά/λογοτεχνικά είδη: ανάγνωση, γραφή και διδασκαλία


Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές

Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία


Παρασκευή Καλλυντικών Σκευασμάτων και Σαπώνων (9ος κύκλος)

Leave a Reply