Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τριτοβάθμια

ΝΕΟ ΠΜΣ “ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ” 

Το Διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών«Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Εθνομουσικολογίας και της Μουσικής Ανθρωπολογίας.

Στόχος του ΠΜΣ είναι έλξει επιστήμονες υψηλού επιστημονικού δυναμικού ώστε να δημιουργηθεί μια ‘κοινότητα’ νέων ερευνητών που αγαπούν τη μουσική στις διαφορετικές της εκφράσεις και επιθυμούν να την μελετήσουν από την πλευρά της Εθνομουσικολογίας και της Μουσικής Ανθρωπολογίας.

Θα είναι χρήσιμο για όσους και όσες ενδιαφέρονται να συνεχίσουν με διδακτορικές σπουδές ή ασχολούνται με τη διδασκαλία της μουσικής, ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη διαχείριση της μουσικής εντός κρατικών ή/και ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων και οργανισμών.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ΔΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας. Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόµενων µαθηµάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Σχετικές Πληροφορίες: https://anthro.music.uoa.gr/

Leave a Reply