Προκήρυξη Υποτροφιών
Τριτοβάθμια

ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Καθορίστηκαν από τον ΕΟΠΠΕΠ τα οκτώ επίπεδα του νέου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων από τη Πρωτοβάθμια έως την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά  την ψήφιση σχετικών διατάξεων στη Βουλή.

Κάθε επίπεδο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή  σε συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες τις οποίες ένας εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να είναι είναι ικανός νε εφαρμόσει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας

Τα βασικά  εργαλεία του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων είναι δύο:

1. Οι Περιγραφικοί Δείκτες εκφράζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών (προσόντα) που χορηγείται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Οι δείκτες είναι σχετικά σύντομοι, γενικοί και χωρίς καμία αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο πεδίο μάθησης (π.χ. διοίκηση, οικονομία).

2. Οι Τύποι Προσόντων αντιπροσωπεύουν ομάδες/κατηγορίες τίτλων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά αλλά είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

Για παράδειγμα, το δίπλωμα ΙΕΚ και το πτυχίο ειδικότητας του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑΛ ανήκουν σε διαφορετικούς Τύπους Προσόντων  αλλά και οι δύο τύποι κατατάσσονται στο Επίπεδο 5 του Ελληνικού/Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Οι Τύποι Προσόντων διευκολύνουν σημαντικά την κατάταξη των Προσόντων στα επίπεδα του Ελληνικού Πλαισίου  Προσόντων και στην ανάπτυξη νέων τίτλων στο μέλλον.

Πηγή: essos.gr

Leave a Reply