Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Τριτοβάθμια

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΔΙΒΙΜ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Όλα τα προγράμματα παρέχουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS ή βεβαίωση παρακολούθησης.

Στα περισσότερα προγράμματα προβλέπεται εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Τα νέα διαθέσιμα προγράμματα είναι:

Επιστήμες Ζωής και Υγείας

Πρώτες Βοήθειες στους αθλητικούς χώρους

Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες

Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων

Επίκαιρα θέματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής – Ειδικό Μέρος

Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη

Επίκαιρα ζητήματα αποζημίωσης στο δίκαιο των συμβάσεων

Θρησκεία και Ευρώπη

Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης

Ειδική Αγωγή και Μαθησιακές δυσκολίες (Μοριοδοτούμενο)

Scouting στο ποδόσφαιρο

Ανθρωπιστικές Σπουδές και Τέχνες

KBE-Θεολογία και Τέχνη: Από τον βυζαντινό κόσμο στη σύγχρονη Ελλάδα

Διαθεματικό

H τέχνη και οι τεχνικές μιας επιστημονικής αναφοράς

Θερινά Σχολεία

Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives

Medical Law and Bioethics “Minor’s Health: Legal, Medical and Bioethical Aspects”

Το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων και για το προσωπικό εταιρειών, οργανισμών και φορέων με την υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεταιρικής επιμόρφωσης.

 Δείτε τα διαθέσιμα προγράμματα παρακάτω και βρείτε πληροφορίες για το κάθε ένα εδώ.

Leave a Reply