Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΝΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑ

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οργάνωσε και λειτουργεί από το νέο ακαδημαϊκό έτος επτά νέα τμήματα. Μάλιστα, διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους, μέσω της εξασφάλισης τόσο σε ανθρώπινο, όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Επίσης, σύντομα αναμένεται η λειτουργία δύο νέων τμημάτων που θα ενσωματωθούν στο Πανεπιστήμιο. Πιο συγκεκριμένα τα νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν στις σχολές του ΕΚΠΑ αποτελούν:

Σχολή Θετικών Επιστημών

  • Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  • Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  • Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
  • Τμήμα Κοινωνιολογίας
  • Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου

Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας

  • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

Αναλυτικότερα: ΝΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑ.

Leave a Reply