Σπουδές Εξωτερικού
Επιμόρφωση

ΝΕΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ) ανακοινώνει την έναρξη νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Τα προγράμματα οδηγούν στην απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης μη τυπικής εκπαίδευσης και στην απόδοση πιστωτικών μονάδων ECTS. Στα περισσότερα παρέχεται εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Νέα προγράμματα ανακοινώνονται συνεχώς στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/

ΝΕΑ προγράμματα


Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα προγράμματα:

Leave a Reply