Επιστήμη Εγκεφάλου
Τριτοβάθμια

M.SC. PROGRAM “HOST-MICROBE INTERACTIONS”

Το M.Sc. Το πρόγραμμα «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ HOST-MICROBE» (HosMic) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ελλάδα, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το HosMic είναι ένα πρόγραμμα MSc αποκλειστικά εξειδικευμένο στις συμβιωτικές σχέσεις μεταξύ μικρο- και μακρο-οργανισμών, αλλά και μεταξύ μικροοργανισμών. Ο ρόλος των μικροβιωμάτων ζώων και φυτών συνδέεται με διεπιστημονικά θεμελιώδη και εφαρμοσμένα επιστημονικά πεδία. Το HosMic υλοποιείται αποκλειστικά στα αγγλικά και για αυτό είναι ανοιχτό σε ξένους φοιτητές, ενώ οι συμμετέχοντες καθηγητές του είναι καταξιωμένοι διεθνείς ερευνητές στα μικροβιώματα των οργανισμών.

Το HosMic χωρίζεται σε 1 ακαδημαϊκό έτος ή 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα που περιλαμβάνουν παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) ενότητες ακολουθούμενα από την ερευνητική διπλωματική εργασία. Οι προσφερόμενες ενότητες είναι: (α) Εισαγωγή στα μικροβιώματα – Μεθοδολογία, (β) Αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροβίων, (γ) Αλληλεπιδράσεις ζώων-μικροβίων, (δ) Μικροοργανισμοί ως ξενιστές και (ε) Βιοπληροφορική για μικροβιώματα.

Η ελάχιστη διάρκεια MSc είναι 1 ημερολογιακό έτος. Το συνολικό άθροισμα των μονάδων του (ECTS) που είναι απαραίτητες για την απόκτηση διπλώματος MSc είναι 60. Μπορεί να δοθεί παράταση για 6 ακόμη μήνες εάν κριθεί απαραίτητο (σε συνολική διάρκεια 18 μηνών). Τα δίδακτρα είναι 3.600,00 € ανά φοιτητή για κάθε κύκλο σπουδών.

Το HosMic δέχεται 15 φοιτητές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές πρέπει να είναι απόφοιτοι εθνικών και ομοτίμων διεθνών Πανεπιστημίων, καθώς και Τεχνικών Ιδρυμάτων των ακόλουθων πεδίων σπουδών: Βιολογία, Βιοχημεία και Βιοτεχνολογία, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιολογικές Εφαρμογές και Τεχνολογία, Υπολογιστική Βιολογία και συναφείς τομείς, Γεωπονικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες , Διατροφή και Διατροφή, Τεχνολογία Τροφίμων, Χημεία, Χημική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος και συναφείς τομείς, Κτηνιατρική Επιστήμη.

Αναλυτικές πληροφορίες για το HosMic μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο.

Μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 04 Σεπ. 2022

Leave a Reply