Επιστήμες Υγείας
Επιμόρφωση

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει για πρώτη φορά ένα νέο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης (εξ αποστάσεως) στο αντικείμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Διαχείριση και Εφαρμογές».

Μετά το πέρας του προγράμματος θα γνωρίζετε:
• Ποια είναι τα ορόσημα και ποιες οι διεθνείς τάσεις στη βιοϊατρική τεχνολογία;
• Πως επιτυγχάνεται η ανθρωποκεντρική σχεδίαση, μοντελοποίηση και κατασκευή ενός πρότυπου ιατροτεχνολογικού προϊόντος;
• Πως αξιολογούνται και πιστοποιούνται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα;
• Πως παρακολουθείται η παραγωγή και η αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων;
• Πως πραγματοποιείται η ανάκληση και η απόσυρση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων;
• Πως κατοχυρώνονται και πως αξιοποιούνται τα πνευματικά δικαιώματα;
• Ποιες είναι οι βασικές αρχές στα οικονομικά της υγείας;
• Πως πραγματοποιείται μια ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας/ωφέλειας;
• Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές πρόσβασης στην αγορά (market access);
• Πως πραγματοποιείται η διαχείριση του βιοϊατρικού εξοπλισμού στις μονάδες υγείας;
• Τι είναι η ψηφιακή ιατρική και ποιες είναι οι σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις;
• Ποιες είναι οι σημαντικότερες αναδυόμενες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην κλινική πράξη;
• Τι ηθικά διλήμματα και προβληματισμοί μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή νέων;
βιοϊατρικών τεχνολογιών και ποια η διαχείρισή τους;
• Ποιες είναι οι φιλοσοφικές, πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις της βιοϊατρικής τεχνολογίας;

Το πρόγραμμα καλύπτει έναν από τους πιο απαιτητικούς διεπιστημονικούς
τομείς με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, τη Βιοϊατρική Τεχνολογία,
προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γνώση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την
αξιολόγηση, την πιστοποίηση, τη διαχείριση και τις κλινικές εφαρμογές
καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Παράλληλα, το πρόγραμμα, εστιάζει στις επιχειρηματικές, νομικές, οικονομικές, ηθικές, φιλοσοφικές, ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην υγεία.

Το πρόγραμμα διαρκεί 14 εβδομάδες, πραγματοποιείται μέσω ειδικής
πλατφόρμας (e-learning) και με την επιτυχή ολοκλήρωσή του απονέμεται
πιστοποιητικό επιμόρφωσης (2,5 πιστωτικές μονάδες ECVET), από το Κέντρο
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.biotech.cce.uoa.gr

Leave a Reply