Κβαντική Επιστήμη
Επιστήμη

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΙΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την πρόσφατα ολοκληρωμένη ερευνητική εργασία, σχετικά με ένα νέο επιδημιολογικό μοντέλο, βασισμένο στα αυτό-οργανούμενα συστήματα και τη θεωρία των κρίσιμων φαινομένων (self-organized criticality – SOC), η οποία προέκυψε από τη συνεργασία του Δρ. Σταύρου Σταυρινίδη (Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας) και του Αναπλ. Καθ. Μιχάλη Χανιά με ερευνητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Στο άρθρο αυτό προτείνεται η εφαρμογή ενός μοντέλου προσομοίωσης της εξάπλωσης ιογενών επιδημιών, το οποίο προέρχεται από την Στατιστική Φυσική των Κρίσιμων Φαινομένων. Το μοντέλο έχει τη δυνατότητα διάκρισης των ιών με βάση την επιθετικότητά τους και αντιμετωπίζει την κατάσταση των επιδημιών ως αυτό-οργανούμενο σύστημα, μια προσέγγιση που ισχύει σε φυσικά συστήματα. Η πολυπλοκότητα του συστήματος αναδεικνύει την ιδιότητά του να αυτό-οργανώνεται. Όταν αφεθεί ελεύθερο χωρίς κανένα περιορισμό (προσέγγιση της «ανοσίας της αγέλης»), η εξάπλωση της επιδημίας γίνεται με ομαλό τρόπο και η διάρκειά της είναι σύντομη, μόνον εφόσον ο ιός δεν έχει χαρακτηριστικά αυξημένης επιθετικότητας. Σε αντίθετη περίπτωση (επιθετικών ιών) το σύστημα οδηγείται σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις και από πλευράς ποσοστού νοσούντων και το κυριότερο από πλευράς διάρκειας της επιδημίας.

Το προτεινόμενο μοντέλο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της εξάπλωσης του COVID-19 στην Ελλάδα και σε χώρες με διαφορετική αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο θέμα, ενισχύει, τεκμηριώνει και επιβεβαιώνει την άποψη ότι η προσέγγιση των περιοριστικών μέτρων, που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα εγκαίρως και με συνέπεια, είναι όχι μόνο στη σωστή κατεύθυνση, αλλά και επιβεβλημένη.

Λόγω του επίκαιρου αντικειμένου του, σχετικό άρθρο έχει αναρτηθεί ως προδημοσίευση στο ψηφιακό αποθετήριο arxiv.org (University of Cornell):  https://arxiv.org/abs/2004.00682, ενώ έχει ήδη υποβληθεί και σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό προς δημοσίευση.

Leave a Reply