Θετικές Επιστήμες
Επιστήμη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Μία έρευνα σχετικά με τις μοριακές κινήσεις, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό “Nature Chemistry”, παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατά τη μελέτη εφαρμόστηκαν ακτίνες Χ εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας για να απεικονίσουν τις λεπτές κινήσεις ενός μορίου Ν-μεθυλο μορφολίνης.

Οι υπεριώδεις πηγές φωτός που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα, έδωσε τη δυνατότητα μετρήσεων των μοριακών κινήσεων σε πραγματικό χρόνο, με συνέπεια ν’ αποτελεί πρωτοπόρα η παρατήρηση των συγκεκριμένων λεπτών επιδράσεων, με τέτοια σαφήνεια σ’ ένα οργανικό μόριο, της συγκεκριμένης τάξης μεγέθους.

Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές εξετάστηκαν τις μοριακές κινήσεις που συμβαίνουν όταν διεγείρεται το μόριο της Ν-μεθυλομορφολίνης από παλμούς υπεριώδους φωτός. Το πείραμα αποκάλυψε μια εξαιρετικά λεπτή αντίδραση στην οποία μόνο ένα ηλεκτρόνιο διεγειρεται, προκαλώντας ένα ξεχωριστό μοτίβο μοριακών κραδασμών. Οι ερευνητές ήταν σε θέση να απεικονίσουν τόσο τη διέγερση των ηλεκτρονίων όσο και τις ατομικές δονήσεις με λεπτομέρειες.

Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ένα πραγματικό ορόσημο διότι αποτέλεσε πρωτοπόρα στη δυνατότητα των μετρήσεων, με μεγάλη σαφήνεια στη δομή ενός μορίου σε μια διεγερμένη κατάσταση και με την επίλυση του χρόνου.

Πηγή: scientificallytalking.com

Leave a Reply