Οικονομικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη
Οικονομική για το Ακαδ. Έτος 2021-22, στις κατευθύνσεις:
1. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών
3. Οικονομική της Άμυνας
Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις.
Όλες οι κατευθύνσεις του Προγράμματος οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
επιπέδου Master of Science (MSc) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» και απευθύνονται σε όσους/όσες επιθυμούν να
ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για
σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 μηνών για πλήρη φοίτηση ή 36 μηνών για μερική φοίτηση και γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού
αντικειμένου. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση οι επι πτυχίω φοιτητές και να γίνουν δεκτοί, με την
προϋπόθεση ότι θα έχουν γίνει πτυχιούχοι πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Οκτώβριο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν την αίτηση τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα apply.master.econ.uth.gr μέχρι και τη Δευτέρα 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021.
Οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στις
12 & 13 Ιουλίου 2021 , η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 16 Ιουλίου του 2021 και η έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο.

To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει
δύο υποχρεωτικά μαθήματα, δύο μαθήματα επιλογής και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο. Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει
την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ διδάσκονται απογευματινές ώρες τις καθημερινές ή/και Σάββατο πρωί. Αν και εφόσον οι
συνθήκες το απαιτήσουν υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Τα μαθήματα της Κατεύθυνσης «Άμυνα» καθώς και τα 4 μαθήματα της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Επιχειρήσεων και
Δημοσίων Οργανισμών» (Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών, Δημόσια Οικονομική, Εφαρμοσμένη Οικονομική και
«Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός) προσφέρονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε 3 δόσεις (πλήρη φοίτηση) ή σε 6 δόσεις (μερική φοίτηση).

Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο 24210-74700, Δευτέρα- Παρασκευή 10.00-13.00 και στην ιστοσελίδα μας: http://master.econ.uth.gr.

Leave a Reply