Προκήρυξη Υποτροφιών
Υποτροφίες

1 ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΦ

Στα πλαίσια του μεταδιδακτορικού προγράμματος «Max Weber Programme (MWP)» από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει μια (1) θέση υποτροφίας.

Η διάρκεια του προγράμματος αντιστοιχεί σε 12 μήνες, με την ισχύ του να έχει οριστεί στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Ο τίτλος αποτελεί «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs – Max Weber Scholarships».

Η υποτροφία απευθύνεται σε μεταδιδάκτορες επιστήμονες, με ελληνική υπηκοότητα, οι οποίοι εκφράζουν τη θέληση να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας με ονομασία «Max Weber Postdoctoral Programme», με σκοπό την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης στους εξής επιστημονικούς τομείς:

1.    Ιστορίας και Πολιτισμού
2.    Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
3.    Νομικών Επιστημών
4.    Οικονομικών Επιστημών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, μέχρι και την 18η Οκτωβρίου 2019, ενώ έπειτα να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στο Ι.Κ.Υ. μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο

Leave a Reply