Πανεπιστημιακές υποτροφίες
Δευτεροβάθμια

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το United Nations Society του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο προώθησης και ευαισθητοποίησης των νέων σχετικά με τους 17 Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ το μήνα Μάρτιο, διοργανώνει τον Διαγωνισμό “Let’s get Sustainable with UNSOC-AUTH!”. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Λυκείου και φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν τη δική τους οπτική σχετικά με τους τρόπους που η νεολαία μπορεί πρακτικά να δραστηριοποιηθεί στην εφαρμογή των Στόχων, με απώτερο σκοπό την επίτευξή τους μέχρι το 2030.

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες. Αρχικά, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής μέσω υποβολής Video στο YouTube επί του θέματος “The 17 UN Sustainable Development Goals: It’s time for us to take action!”, το οποίο καλούνται να παρουσιάσουν ελεύθερα οι συμμετέχοντες.

Η δεύτερη κατηγορία του διαγωνισμού περιλαμβάνει Γραπτή Έκθεση μέσω της οποίας, οι συμμετέχοντες μπορούν να προσεγγίσουν ελεύθερα τα ερωτήματα σχετικά με το ποιοι και τι είναι οι Στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ και πώς μπορεί η νεολαία να δραστηριοποιηθεί ενεργά στην επίτευξή τους.

Η συμμετοχή είναι ατομική και καθένας μπορεί να λάβει συμμετοχή και στις δύο κατηγορίες με τελική
προθεσμία τις 31 Μαρτίου 2022.
Προϋποθέσεις:
Προφορικός διαγωνισμός
• Video στο YouTube με το hashtag στον τίτλο #GetSustainableWithUNSOCAUTH • Ελεύθερη παρουσίαση της θεματικής “The 17 UN Sustainable Goals: It’s time for us to take action!” • Maximum 3 λεπτά
• Γλώσσα υποβολής: Αγγλικά
Γραπτός διαγωνισμός
• Γραπτή έκθεση
• Ανάλυση των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ και των πρακτικών τρόπων εφαρμογής τους από τη Νεολαία
• Γλώσσα υποβολής: Αγγλικά
• Maximum 500-600 λέξεις

Για την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.
https://forms.gle/dKYJpJty28Mj8Nom7

Leave a Reply