Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προκηρύσσει νέα προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Ειδικότερα, τα νέα προγράμματα σπουδών ταξινομούνται σε:

• ΜΒΑ πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων.

• ΜΒΑ TQM International πλήρους (ή μερικής) φοίτησης, διάρκειας 3 (ή 5) εξαμήνων.

• ΜΒΑ-Tourism Management, πλήρους φοίτησης, διάρκειας 3 εξαμήνων.

• Executive ΜΒΑ (ΕΜΒΑ), διάρκειας 4 εξαμήνων.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις από προπτυχιακούς φοιτητές των Πανεπιστημιακών ή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή των καθηγητών, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2019, με δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Leave a Reply