Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΑΟΥΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την παροχή 8 μεταπτυχιακών υποτροφιών από το κληροδότημα της Μαρίας Ζαούση. Οι υποτροφίες αφορούν την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, με αντικείμενο εξειδίκευσης τον ψυχιατρικό κλάδο.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποτελεί η ελληνική ιθαγένεια, το όριο ηλικίας που ορίζεται ν’ αντιστοιχεί σε μικρότερο του 36ου έτους. Επιπλέον, απαραίτητο κριτήριο για τη χορήγηση υποτροφίας αποτελεί και ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να αντιστοιχεί σε ΄΄Λίαν Καλώς΄΄.

Σχετικές πληροφορίες για την προκήρυξη της υποτροφίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί στις 10/06/2019.