Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΤΣΗ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε τελειόφοιτους φοιτητές ή απόφοιτους Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους. Θα χορηγηθούν έως 20 υποτροφίες:
 Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master σε όλα τα επιστημονικά πεδία.
 Σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα & σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.
 Για προγράμματα που ξεκινούν το 2020-2021.
 Το 20%, κατά προσέγγιση, επί του συνολικού αριθμού των υποτροφιών που θα χορηγηθούν, θα δοθούν για μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών Πανεπιστημίων.

Περισσότερες Πληροφορίες: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΛΑΤΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Leave a Reply