Οικονομικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ειδικότερα, οι τομείς εξειδίκευσης αφορούν:

  • Διεθνείς Διαπραγματεύσεις.
  • Οικονομικά και δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές.
  • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πλήρους και μερικής φοίτησης).

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα από τα παραπάνω προγράμματα σπουδών, είναι σε θέση να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-8203642, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: msc-deos@aueb.gr.

Leave a Reply