Φιλοσοφικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

MASTER OF SCIENCE IN PHILOSOPHY& MANAGEMENT

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Φιλοσοφία και Διοίκηση – Master Of Science in Philosophy and Management» ανακοίνωσε την παράταση των αιτήσεων για τις εγγραφές των σπουδαστών.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή στη Γραμματεία του Τμήματος της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ. Η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τους / τις ενδιαφερόμενους / ες έχει οριστεί στις 15/9/2019.

Δείτε ένα σχετικό βίντεο για τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών.

Leave a Reply