Σεμινάρια Περιβάλλοντος
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΜΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ”

Το Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί τους / τις ενδιαφερόμενους /ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας στους φοιτητές ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται σημαντικά ζητήματα που έχουν σχέση με τον κλάδο, όπως η παραγωγή αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών, η μεταποίηση και οι εφαρμογές τους, η εμπορία και η προώθηση (marketing) των παραγόμενων προϊόντων.

Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.000€, ενώ η καταβολή τους πραγματοποιείται σε 4 δόσεις. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως είκοσι (20) ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς στη γραμματεία του Τμήματος έως την 27η Σεπτεμβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410-684 275, καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: g-agrtec@uth.gr, secry-agric@teilar.gr.  

Leave a Reply