Τεχνητή Νοημοσύνη
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνουν και λειτουργούν νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη», για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες είναι σε θέση να υποβάλλουν την αίτηση τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμέσου του συστήματος «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση.  Η υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε το χρονικό διάστημα από την 26η Ιουλίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» .

Leave a Reply