Σεμινάρια Επιμόρφωσης
Επιμόρφωση

ΚΥΚΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ξεκινάνε οι κύκλοι εκπαίδευσης ενηλίκων των Κριτικών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η σκοπιά των προγραμμάτων
Στις ενότητες των Κριτικών Ανθρωπιστικών Επιστημών μελετάμε τον ίδιο τον κόσμο μας, από
σκοπιές απρόσμενες, προκλητικές και γοητευτικές. Συζητάμε και μαθαίνουμε για αυτόν. Έναν κόσμο
περίπλοκο και απαιτητικό. Έναν κόσμο που μεταβάλλεται. Ένα κόσμο που τον πλάθουμε και μας
πλάθει.
Η κριτική ματιά στα πεδία και αντικείμενα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών τους
αποδίδει μια γόνιμη στόχευση και μια πρωτότυπη προσέγγιση. Αναδεικνύει όψεις που τροφοδοτούν
την περιπέτεια της μάθησης. Μακριά από στερεοτυπικές εικόνες και κοινότοπη πληροφορία, με
έμφαση στο τι μας νοιάζει να μάθουμε – ως προς το περιεχόμενο και τις μεθόδους, ως προς τα θέματα
και τα υλικά, ως προς τη σύλληψη των ενοτήτων και την επιλογή αυτών που διδάσκουν. Μια άλλη
σκοπιά.
Οι γνωστικές περιοχές των προγραμμάτων

 1. Φιλοσοφία
 2. Κοινωνική και Πολιτική Σκέψη
 3. Δίκαιο – Δικαιώματα
 4. Σπουδές Φύλου
 5. Κοινωνία των Πολιτών
 6. Τέχνη και Πολιτισμός
 7. Συνείδηση και Ασυνείδητο
 8. Παιδεία και Μόρφωση
 9. Τα προγράμματα
  • Η φιλοσοφική σκέψη: Στην αρχαιότητα και το μεσαίωνα
  • Η φιλοσοφική σκέψη: Από την Αναγέννηση μέχρι και τον 19ο αιώνα
  • Η φιλοσοφική σκέψη: Στον 20ο και τον 21ο αιώνα
  • Η φιλοσοφική σκέψη: Από τον αφηρημένο στοχασμό στην καθημερινή πράξη
  • Η φιλοσοφική σκέψη: Λογική, Γνώση και Επιστήμη
  • Η φιλοσοφική σκέψη: Πολιτική φιλοσοφία
  • Η φιλοσοφική σκέψη: Τέχνη και Αισθητική
  • Ιστορία και Θεωρία του Φύλου και της Σεξουαλικότητας
  • Ιστορία της κυβερνητικότητας του σώματος και της ανθρώπινης επιθυμίας (libido)
  • Φύλο, Σεξουαλικότητα, Επιστήμη και Βιοεξουσία
  • Queer Παιδαγωγική
  • Ταυτότητα, Ετερότητα και Διαπολιτισμικότητα: Συγκείμενα και πολιτικές διαχείρισης του κοινωνικού
  μετασχηματισμού
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών ΜΚΟ

Για περισσότερες πληροφορίες:
• Διαδικτυακός τόπος: critical.humanities-ekpa.gr
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: critical.humanities@uoa.g

Leave a Reply