Κβαντική Επιστήμη
Επιστήμη

ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΟΠΤΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Κβαντικά οπτομηχανικά φαινόμενα με την εφαρμογή ενός υγρού, του υπέρρευστου ηλίου, παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά. Κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων, οι ερευνητές παρατήρησαν κβαντικά φαινόμενα σε μακροσκοπικά αντικείμενα.

Η επιστημονική ομάδα του Γαλλικού Πανεπιστημίου Yale, ανακάλυψαν το πρώτο στοιχείο κβαντικών οπτομηχανικών φαινομένων σε ένα υγρό – το υπέρρευστο ήλιο. Η προσέγγιση μπορεί να επιτρέψει τους ερευνητές να διερευνήσουν νέες οπτομηχανικές περιοχές σε υγρά και να απαντήσουν εκκρεμή ερωτήματα στην υπερρευστότητα.

Αναλυτικότερα: ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΟΠΤΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ