παιδαγωγικά συνέδρια
Τριτοβάθμια

ΚΡΙΤΙΚΗ QUEER ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & CRIP ΘΕΩΡΙΑ

Άνοιξαν οι εγγραφές του 9 μηνου μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού προγράμματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κριτικές Κοινωνικές Επιστήμες, ΚΕΔΙΒΙΜ) με τίτλο: ΚΡΙΤΙΚΗ QUEER ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & CRIP ΘΕΩΡΙΑ (ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ).

Η Crip (Κριπ) θεωρία ασχολείται με τις σύγχρονες θεωρίες της « αναπηρίας » και της queerness, μέσα από την ανάγκη να αμφισβητηθούν άμεσα οι κυρίαρχες ερμηνείες με τις οποίες τα σώματα, οι απολαύσεις και οι ταυτότητες αναπαρίστανται ως « φυσιολογικές » ή μη-φυσιολογικές. Ειδικότερα, η θεωρία Crip είναι μια συγχώνευση της queer θεωρίας και των κριτικών σπουδών για την αναπηρία και πώς οι κοινωνικές πιέσεις και οι κανόνες γύρω από την ικανότητα διασταυρώνονται με τις κοινωνικές πιέσεις και τους κανόνες γύρω από το φύλο/τη σεξουαλικότητα αλλά και τη φυλή.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα αποσκοπεί μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, να αναδείξει, ιστορικοποιώντας την παιδαγωγική, το πώς από την απαρχή της νεωτερικότητας μέχρι σήμερα και με επίκεντρο τους δύο τελευταίους αιώνες, ιδιαίτερα από το κομβικό σημείο πρόσβασης των λαϊκών στρωμάτων στην υποχρεωτική δημόσια εκπαίδευση, η παιδαγωγική συνομιλεί και συμβαδίζει με το αποικιοκρατικό, δυτικό, λευκό, ableism αφήγημα περί της «αναπηρίας», ως ένα πρόβλημα των μεμονωμένων-«ιδιαίτερων» σωμάτων και ψυχισμών μιας μη-ολοκληρωμένης φύσης, έμφυλα, φυλετικά, σωματικά και ψυχικά. Η λύση βρίσκεται συχνά σε βαθιά επιβλαβείς μεθόδους «διαπαιδαγώγησης», γύρω από την ευφυΐα, τη συναισθηματική νοημοσύνη, το φύλο, τη σεξουαλικότητα και το σώμα.

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα με διάρκεια εννέα μήνες αποσκοπεί, μέσα από τις σπουδές αναπηρίας, τις σπουδές φύλου, τις μετα-αποικιακές θεωρίες και τις θεωρίες της παγκοσμιοποίησης και της αντιπαγκοσμιοποίησης, να φέρει στο προσκήνιο, μέσα από μια μαρξιστική ματιά και ιστορικοποιώντας την ίδια την επιστήμη, κεντρικές ανησυχίες της θεωρίας crip σε μια προσπάθεια από-αποικιοποίησης της επιστήμης και να αμφισβητήσει όρους όπως της συμπερίληψης που απλά αναπαράγουν ένα ableism χωρίς να το αποδομούν αφήγημα.

Εν τέλει, θα περιγραφεί μέσω της ιστορικοποίησης της ίδιας της επιστήμης όπως της παιδαγωγικής το πώς ένας λόγος γύρω από την εκπαίδευση έχει αποικιοποιηθεί, συμπαρασύροντας σώματα, ψυχές, αλλά και έννοιες όπως (συναισθηματική) νοημοσύνη και μνήμη. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει επιπλέον ως εκπαιδευτικά εργαλεία το ντοκιμαντέρ.

Για Υποβολή Αίτησης πατήστε εδώ.

https://cce.uoa.gr/courses-detailed/4232fbf9-a54a-4bb8-b3a5-3c26eb7f2b23

Λήξη Αιτήσεων: 30/11/2023

Ισχύουν πολλές εκπτωτικές κατηγορίες

Leave a Reply