Επιστήμες Ψυχολογίας
Τριτοβάθμια

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟ 2021

Δημοσιεύτηκε στις 27/12/2021 και για πέμπτη φορά από τον πίνακα της Σανγκάης (ARWU), η ειδική κατάταξη με τις κορυφαίες αθλητικές σχολές και τα Τμήματα αθλητικών σπουδών Πανεπιστημίων παγκοσμίως (Shanghai Ranking’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments).

Η φετινή κατάταξη επιβεβαίωσε το σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, η οποία βρίσκεται στις θέσεις 201-300 μεταξύ των 300 επιλεχθέντων και στη 3η θέση στην Ελλάδα. Συνολικά τέσσερα ελληνικά Πανεπιστήμια συμπεριλαμβάνονται στα top 300 της Κατάταξης.

Τα 300 κορυφαία πανεπιστήμια της συγκεκριμένης κατάταξης βαθμολογήθηκαν με βάση τρία κριτήρια και πέντε δείκτες, που αξιολογούν αποκλειστικά την ακαδημαϊκή και ερευνητική επίδοση:

1ον) Το κριτήριο «Ερευνητική Παραγωγή» με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 40% και περιλαμβάνει δύο δείκτες: (α) Το δείκτη «Αριθμός Άρθρων στη βάση Web of Science» (PUB), για την περίοδο 2016-2020, ο οποίος αφορά τα συνολικά άρθρα και δημοσιεύσεις της Σχολής (20%) και (β) το δείκτη «Συνολικού Αριθμού Ετεροαναφορών» (CIT) από τα συγκεκριμένα άρθρα και δημοσιεύσεις της Σχολής Αθλητικών Σπουδών (20%).

2ον) Το κριτήριο «Ποιότητα της Έρευνας» με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 50% και περιλαμβάνει δύο δείκτες: (α) Το δείκτη «Ετεροαναφορές ανά άρθρο» (CPP), δηλαδή ένα μέσο όρο του πόσες φορές ένα άρθρο της Σχολής αναφέρεται σε άλλες δημοσιεύσεις (25%) και β) ο «Αριθμός Άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στο 25% των σημαντικότερων ερευνητικών περιοδικών»(TOP) (25%).

3ον) Το κριτήριο «Διεθνή Συνεργασία» (IC) με συνολικό συντελεστή βαρύτητας 10% και περιλαμβάνει το δείκτη «Ποσοστό άρθρων με διεθνή συνεργασία στο σύνολο των άρθρων». Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η θέση και η επίδοση των τεσσάρων ελληνικών πανεπιστημίων στην εν λόγω εξειδικευμένη κατάταξη

Τα βιβλιομετρικά δεδομένα συλλέγονται από τη βάση δεδομένων Web of Science και καλύπτουν πενταετία.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Deakin από την Αυστραλία από τη Δανία, και ακολουθούν η Νορβηγική Σχολή Φυσικής Αγωγής και. το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. Στο top 10 συναντάμε συνολικά 6 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ενώ απουσιάζουν Αμερικάνικα Πανεπιστήμια. Το πρώτο εξ αυτών το συναντάμε στην 20η θέση (University of South Carolina–Columbia).

Από τα 300 Πανεπιστήμια που έχουν συμπεριληφθεί στην κατάταξη του 2021, δεκατρία (13) εξ αυτών είναι αμιγώς αθλητικά Πανεπιστήμια, ενώ τα υπόλοιπα 287 είναι Πανεπιστήμια τα οποία έχουν μεταξύ των άλλων και Τμήμα Αθλητικών Σπουδών και Φυσικής Αγωγής. Σαράντα ένα (41) Πανεπιστήμια της εν λόγω κατάταξης διαθέτουν παραπάνω από ένα Τμήμα, μονάδα ή Πρόγραμμα Σπουδών που αφορά την Αθλητική Διοίκηση και Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Κατάταξη: https://www.shanghairanking.com/rankings/grsssd/2021

Leave a Reply