Πολιτικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Για 12η χρονιά το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετείχε στην διεθνή κατάταξη  «THE – Young University Rankings» καταλαμβάνοντας την 94η θέση παγκοσμίως και την  θέση ανάμεσα στα συμμετέχοντα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Η συγκεκριμένη κατάταξη, αξιολογεί τα νέα πανεπιστήμια μέσα από 13 δείκτες στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και του διεθνούς προσανατολισμού τους. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετείχε για τελευταία χρονιά φέτος στην κατάταξη του  «THE – Young University Rankings» και παρά τον αυξημένο αριθμό των πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν φέτος, κατάφερε να συγκαταλέγεται μέσα στα 100 καλύτερα νέα Ιδρύματα παγκοσμίως.

Leave a Reply