Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Επιμόρφωση

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Τo Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει την 4η Εβδομάδα Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με θέμα: «Καινοτόμες Πρακτικές & Σύγχρονες Προκλήσεις στη Διδασκαλία και Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα από τις 15 έως και τις 19 Ιουνίου 2020. Η επιμόρφωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς δασκάλους και πανεπιστημιακούς καθηγητές, επιμορφωτές καθηγητών, διευθυντές σχολείων και φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών, καθώς επίσης και σε μη διδακτικό προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση γλωσσικών μαθημάτων, εργαστηρίων και κέντρων.

Η συμμετοχή στην εβδομάδα επιμόρφωσης περιλαμβάνει:

 1.  Διαλέξεις σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
  α) Καινοτόμες μεθοδολογίες στη διδασκαλία και εκμάθηση μίας γλώσσας ως ξένης
  β) Αξιολόγηση και Πιστοποίηση μίας γλώσσας ως ξένης
  γ) Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 2. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.
 3. Εκπαιδευτικό υλικό.
 4. Δικτύωση.
 5. Επίσημο γεύμα – Διαλείμματα καφέ, ελαφριά μεσημεριανά γεύματα.
 6. Εκπαιδευτική εκδρομή και περιήγηση στο κέντρο της πόλης.
 7. Βεβαίωση παρακολούθησης.
 8.  Δυνατότητα δημοσίευσης εργασιών σε επιστημονικό τόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του
συνδέσμου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16/02/2020.

Leave a Reply