Σεμινάρια Περιβάλλοντος
Τριτοβάθμια

INGENIUM HACKATHON ΓΙΑ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστημίων INGENIUM διοργανώνει το πρώτο Hackathon για την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές πανεπιστημιουπόλεις. Φοιτητές και από τα 10 πανεπιστήμια-μέλη του INGENIUM θα εξερευνήσουν, θα προβληματιστούν και θα δημιουργήσουν νέες πρωτοβουλίες για να κάνουν τη ζωή στις πανεπιστημιουπόλεις τους πιο βιώσιμη.

Στις 17 και 18 Απριλίου, φοιτητές με διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες και αντικείμενα σπουδών, θα συνεργαστούν διαδικτυακά σε ένα θέμα που θα έχουν επιλέξει και θα αφορά στον οικονομικό, περιβαλλοντικό ή κοινωνικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τις καινοτόμες λύσεις της σε εκπροσώπους τοπικών αρχών των χωρών που συμμετέχουν στο INGENIUM.

Η νικήτρια ομάδα θα παρουσιάσει την πρότασή της το διάστημα 27-31 Μάϊου 2024, κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του 10 days of INGENIUM στη Ρουέν της Γαλλίας ενώ θα συμπεριληφθεί επίσημα στο πρόγραμμα του INGENIUM για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Δήλωση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024
Για περισσότερες πληροφορίες:

Hackathon Information

Leave a Reply