Επιμορφωτική Ημερίδα
Επιμόρφωση

ΗΜΕΡΙΔΑ: “ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ”

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση με επίκεντρο θέματος: “Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις”. Η επιστημονική συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Green Public Procurement for resource-efficient regional growth (GPP4Growth), στο οποίο το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το «Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων & Τηλεματικής» συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

Στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Λετονία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Μάλτα). Tο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Interreg Europe, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαμέσου της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών, ο κύριος σκοπός του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και η χρήση πολιτικών που προωθούν την οικολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη μέσω Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ). Απώτερος στόχος του έργου αποτελεί η άνοδος κατά ποσοστό 7% του αριθμού των επιχειρήσεων στις περιφέρειες των εταίρων, οι οποίοι ενσωματώνουν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την παραγωγή αγαθών ή/και κατά την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.

Στην ατζέντα της ημερίδας υπάρχει η δυνατότητα να εντοπίσουν οι ενδιαφερόμενοι το πρόγραμμα και τα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά την ημερίδα. Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στην ημερίδα, θα πρέπει να ενημερώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vmantadaki@upatras.gr με τίτλο «Ημερίδα GPP4Growth» και κείμενο το ονοματεπώνυμό και την ιδιότητά σας.

Leave a Reply